کلاسهای ویژه تابستانی در تهران اغاز شد.

اموزش رباتیک از سنین 9سال به بالا

در هدف رشد وپیشرفت ایران عزیز وتوانایی دانش این کلاسها با تخفیف ویژه در

تا بستان برگذار می شود.

در سالی که گذشت قهرمانی سومین دوره رباتیک در تهران توسط گروهتحت اموزش ما بود.

 بخشی از رباتهای ساخته شده توسط دانش اموزان در این کلاسها

 

رباط پله نورد توسط دانش اموزان مدرسه هشترودی

 

 

گیری پر توسط دانش اموزان کلاس

 

بازوی رباتیک توسط دانش اموزان